TERMA & SYARAT

TRIPFEZ TRAVEL & TOURS SDN BHD

1. Harga Lawatan atau Pakej Termasuk
Pembelian Pakej Kumpulan (Group Series Tour) yang ditawarkan oleh Tripfez Travel & Tours Sdn Bhd (TTSB) merupakan perjanjian kontrak antara anda (juga dirujuk sebagai “Ahli Pelancongan” dan TTSB), dan mewakili penerimaan anda bagi Terma & Syarat TTSB) seperti yang digariskan di bawah. Ahli Pelancongan dikehendaki membaca dan memahami syarat-syarat ini dengan teliti sebelum mengesahkan tempahan anda. Ahli Pelancongan menerima Terma & Syarat TTSB bagi pihak anda dan bagi pihak semua penumpang yang ditempah dan disahkan oleh anda dan dinamakan dalam pengesahan lawatan anda.

Terma dan Syarat ini adalah seperti berikut:
a) Di mana berkenaan, tiket penerbangan kelas ekonomi atau perniagaan pergi balik yang tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dijadualkan semula termasuk cukai lapangan terbang, surcaj bahan api dan caj lain yang berkaitan yang dikenakan oleh pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan, melainkan dinyatakan sebaliknya.
Penginapan dan makan seperti yang dinyatakan dalam program lawatan.
b) Kanak-kanak di bawah umur dua (2) tahun pada tarikh penerbangan berlepas, diklasifikasikan sebagai bayi dan tambang pelancongan akan dicaj hanya untuk komponen udara atau tambang penerbangan serta cukai yang berkaitan, jika berkenaan.
c) Komponen udara atau tambang penerbangan berbeza dari syarikat penerbangan ke syarikat penerbangan dan tertakluk kepada sebarang perubahan dan kenaikan hargaa semasa tempahan.

2. Harga Lawatan Tidak Termasuk
a) Pengecualian daripada harga lawatan berbeza dari pakej dan produk. Pengecualian ini boleh dirujuk kepada bahagian “harga pakej tidak termasuk” bagi setiap program. TTSB hanya bertindak sebagai agensi untuk mengutip caj ini dan oleh itu tertakluk kepada Terma dan Syarat pihak berkuasa masing-masing.
b) Aturcara perjalanan tertakluk kepada perubahan semasa lawatan di buat.
c) Tiada bayaran balik atau pengurangan harga akan dibuat kepada mana-mana anggota berkenaan dengan tambang kapal terbang, penginapan, makanan, lawatan bersiar-siar, pengangkutan atau mana-mana perkhidmatan lain yang termasuk dalam tambang tetapi tidak digunakan oleh Anggota Pelancongan atas sebab peribadi.

3. Penginapan
a) Penginapan adalah berdasarkan seorang dewasa bilik berdua untuk orang dewasa melainkan Ahli Pelancongan diminta secara khusus untuk penginapan perkongsian bilik bertiga atau bilik berempat.
b) Tambang kanak-kanak adalah berdasarkan sama ada dengan atau tanpa katil tambahan di mana katil tambahan mungkin merupakan katil tambahan atau roll away seperti yang ditentukan oleh hotel mengikut polisi mereka yang telah dipersetujui oleh Ahli Pelancongan.
Tambang kanak-kanak adalah untuk kanak-kanak berumur dari 02 – 11 tahun dari tarikh berlepas dan akan berkongsi sebagai orang ketiga di dalam bilik katil berkembar atau double untuk dua (2) orang dewasa. Secara amnya, umur kanak-kanak seperti yang digunakan 2 – 11 tahun terpakai kepada kebanyakan negara tetapi walau bagaimanapun, jika ia berbeza, TTSB akan memberitahu Ahli Lawatan melalui penerbitan umum atau program lawatan.
c) Jika kanak-kanak berkongsi bilik dengan seorang (1) orang dewasa, syarat tersebut dianggap sebagai tambang kanak-kanak yang dikira sebagai kadar dewasa atau Child Twin Share
d) Caj Tambahan Bilik Seorang akan dikenakan untuk Ahli Pelancongan yang melakukan perjalanan bersendirian dalam kumpulan. Jika diminta oleh Ahli Pelancongan, TTSB akan membantu untuk menggandingkan Ahli Pelancongan bersama Ketua Rombongan (TL) atau Mutawif. TTSB tidak akan bertanggungjawab jika pengaturan sedemikian tidak berlaku.
Di mana nama hotel ditunjukkan dalam program pelancongan atau umrah, TTSB akan berusaha untuk menggunakan usaha terbaiknya untuk menjamin hotel yang ditentukan melainkan atas sebab ketiadaan atau keselamatan, hotel ganti dalam klasifikasi yang sama (setaraf) akan disahkan. TTSB tidak akan bertanggungjawab ke atas pertukaran hotel.

4. Tempahan Pakej Berkumpulan Umrah & Pelancongan
a) Ahli Pelancongan perlu menghubungi TTSB untuk memastikan sekiranya masih ada kekosongan pada tarikh yang dipilih serta mendapatkan maklumat lengkap mengenai pakej tersebut.
b) Semasa berdaftar, Ahli Pelancongan perlu menetapkan jenis bilik yang dikehendaki (Quad / Triple / Double). Sekiranya menempah bilik berempat (Quad Sharing), Ahli Pelancongan mesti mendatangkan empat orang atau menunggu Ahli Pelancongan lain untuk menumpang sekiranya ada. Sekiranya tidak ada, Ahli Pelancongan akan dicaj mengikut kekosongan jenis bilik yang ada.

5. Deposit & Bayaran Penuh Lawatan
a) Ahli Pelancongan mesti memastikan bahawa Deposit dibayar apabila menerima Pengesahan Lawatan dan mengikut jadual di bawah.
b) Setiap pendaftaran bersama pembayaran deposit Pakej Pelancongan Umrah & Pelancongan Berkumpulan adalah sebanyak RM 500.00 seorang.
c) Bayaran penuh perlu diselesaikan selewat-lewatnya 60 hari sebelum tarikh pakej pelancongan atau boleh mengakibatkan pembatalan tempahan dan pelucutan deposit. Pendaftaran kurang dari 60 hari sebelum pelepasan perlu membuat pembayaran penuh.
d) Deposit & Bayaran Penuh tidak boleh dikembalikan melainkan dibatalkan mengikut jadual dan tempoh seperti di klausa 6.

6. Pembatalan, Caj Pembatalan & Bayaran Balik
a) Pembatalan Tempahan Lawatan mungkin timbul di bawah keadaan berikut:
i) Dengan kegagalan untuk mematuhi tarikh akhir pembayaran penuh yang ditetapkan yang dikenakan oleh TTSB mengikut Terma dan Syarat ini.
ii) Notis pembatalan tempahan lawatan oleh Ahli Pelancongan hendaklah dibuat secara bertulis atau e-mel untuk mengelakkan sebarang salah faham. Tarikh notis diterima oleh TTSB akan menjadi asas untuk pengiraan caj penalti. Sebarang pembatalan atau hendaklah diemelkan kepada customersupport@tripfez.com

b) Sekiranya pembatalan dilakukan 60 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, deposit akan dikembalikan setelah ditolak caj pentadbiran yang ditetapkan. (Sila rujuk perkara 6 yang dirujuk kepada Caj Pentadbiran)
c) Di mana bayaran balik layak, tempoh pemprosesan oleh TTSB adalah dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh permintaan bayaran balik.
d) Semua deposit dan bayaran penuh yang dibuat tidak boleh dikembalikan selepas Tempoh Pembatalan. Pengecualian adalah seperti berikut.
i) Kematian
ii) Masuk wad hospital
iii) Sebab Perubatan – Disertai dengan Surat dari Hospital (Surat daripada Pengamal Am tidak boleh diterima)

e) Seperti dalam Klausa 6(d) adalah tertakluk kepada kelulusan daripada TTSB yang sangat bergantung kepada syarikat penerbangan dan pembekal yang berkaitan dan bayaran balik tersebut, jika diluluskan, mungkin berbeza daripada jumlah yang telah dibayar oleh Ahli Pelancongan. TTSB berhak untuk membatalkan atau menarik balik apa-apa jadual perjalanan atau menukar tempahan yang telah di buat untuk Anggota Pelancongan atau untuk enggan menerima atau mengekalkan seseorang menjadi Anggota Pelancongan sekiranya dia didapati membahayakan kesihatan atau keselamatan, atau mengurangkan keselesaan atau keseronokan anggota yang lain dalam pelancongan itu. TTSB juga berhak membatalkan tempahan jika atas apa-apa sebab, mana-mana pembawa, hotel atau kontraktor lain enggan untuk membenarkan mana-mana peserta menyertai pelancongan itu.

f) Tertakluk kepada peraturan Caj Pembatalan yang dibuat oleh anggota pelancongan, perkara 3.2.2 mengikut Akta Industri Pelancongan 1992, sekiranya berlaku pertukaran acara dan Tripfez Travel & Tours Sdn Bhd terpaksa mengadakan aturcara alternatif sebagai ganti, Tripfez Travel & Tours Sdn Bhd tidak bertanggungjawab untuk memastikan bahawa aturcara alternatif tersebut menyamai kos atau mempunyai nilai yang serupa dengan aturcara asal yang diganti.

Deposit yang tidak akan dikembalikan (setiap seorang)TempohCaj pembatalan / perubahan / penalti (bagi setiap seorang penumpang)
RM 50045 hari ke atas sebelum tarikh pelepasanPelucuthakan deposit pelancongan
15 – 21 hari sebelum tarikh pelepasan35% daripada tambang pelancongan (harga pakej)
08 – 14 hari sebelum tarikh pelepasan50% daripada tambang pelancongan (harga pakej)
03 – 07 hari sebelum tarikh pelepasan75% daripada tambang pelancongan (harga pakej)
02 hari bekerja atau kurang sebelum tarikh berlepas100% daripada tambang pelancongan (harga pakej)
Ahli pelancongan tidak tiba di lapangan terbang atau “no show”100% daripada tambang pelancongan (harga pakej)

7. Masa penerbangan
a) Semua jadual penerbangan tertakluk kepada perubahan atau pembatalan oleh Syarikat Penerbangan. TTSB akan menggunakan usaha yang terbaik untuk mengatur semula aturcara atau lawatan yang melibatkan penerbangan yang membolehkan pelanggan meneruskan aturcara yang telah ditetapkan.
Menurut perkara 7(a), TTSB tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang pembatalan atau caj tambahan yang terhasil daripada perubahan atau pembatalan jadual penerbangan oleh Syarikat Penerbangan.
Catatan: Tiket kapal terbang adalah terhad dan tertakluk kepada Terma & Syarat Syarikat Penerbangan. Ia mungkin tidak boleh diendorskan, tidak boleh dikeluarkan semula, tidak boleh diberi bayaran balik dan tidak boleh dipindahkan laluan. Sebarang pemindahankepada laluanatau pertukaran tarikh perjalanan adalah atas risiko Ahli Pelancongan sendiri. Syarikat atau ejen bersekutunya tidak bertanggungjawab atas apa apa kerumitan yang timbul dan perbelanjaan tambahan yang tertanggung)

8. Pembatalan Pakej Umrah dan Pakej Pelancongan Berkumpulan
a) Pembatalan keseluruhan pakej lawatan adalah ditetapkan oleh TTSB. Butiran yang merangkumi pembatalan tersebut adalah seperti berikut.
i) Force Majeure – ‘Act of God’ atau peperangan
ii) Mogok, Rusuhan, Perang Saudara atau rampasan kuasa
iii) Bilangan penumpang yang tidak mencukupi untuk membentuk saiz kumpulan minimum 20 penumpang.

b) Selanjutnya kepada Perkara 8 (a) (i) dan (ii), adalah dipersetujui bahawa pembatalan Pakej Berkumpulan Umrah dan Pelancongan akan bergantung kepada notis rasmi yang dikeluarkan untuk sekatan perjalanan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (di sini disebut sebagai “ Wisma Putra”).
Selanjutnya kepada Perkara 8 (b), selepas pengesahan dan pengeluaran notis oleh Wisma Putra, TTSB akan menawarkan kepada Ahli Pelancongan destinasi lain, tarikh alternatif yang berasingan atau proses alternatif untuk bayaran balik. Jika pelanggan memilih untuk Bayaran Balik, adalah dengan ini dipersetujui bahawa masa pemprosesan untuk bayaran balik tersebut adalah dalam masa 60 hari bekerja.
c) Pembatalan Pakej Berkumpulan Umrah dan Pelancongan selanjutnya kepada Klausa 8 (a) (iii), TTSB akan membayar balik Harga Lawatan Yang Dibayar kepada pelanggan.
d) Jika atas apa-apa sebab, permohonan visa atau permit keluar yang perlu ditolak, tambang pelancongan akan dipulangkan semula selepas ditolak caj pentadbiran beserta caj permohonan visa yang terlibat. Kelulusan visa adalah tertakluk kepada kelulusan dan perubahan SOP semasa kerajaan yang terlibat seperti kerajaan Arab Saudi dan Republik Korea Selatan. Pihak TTSB tidak akan bertanggungjawab atas kerugian sekiranya permohonan yang diproses tidak diluluskan.
Jika pembatalan sedang diminta oleh Ahli Pelancongan untuk insiden yang berlaku seperti dalam Klausa 8 (a) (i) dan (ii) tanpa pemberitahuan sekatan perjalanan rasmi yang dikeluarkan oleh Wisma Putra, TTSB berhak untuk meluluskan atau menolak permintaan bayaran balik tersebut daripada Ahli Pelancongan dan jumlah daripada bayaran balik yang mungkin tidak sama dengan jumlah yang dibayar oleh Ahli Pelancongan. Keputusan oleh TTSB adalah muktamad dan konklusif.

9. Penolakan Keluar Negara & Kemasukan
a) Ahli Pelancongan perlu menyemak sendiri status keluar negara di Sistem Aplikasi Elektronik Jabatan Imigresen Malaysia: http://sspi2.imi.gov.my/
b) TTSB tidak boleh dipertanggungjawabkan atau menanggung liabiliti bagi apa-apa perbelanjaan, bayaran ganti atau bayaran balik tambang pelancongan jika mana-mana Ahli Pelancongan tidak dibenarkan keluar, masuk atau dideportasikan oleh pihak berkuasa imigresen kerana sekatan keluar negara, memiliki barang yang menyalahi undang-undang atau memegang dokumen perjalanan yang tidak wajar atau sebab-sebab lain atau yang kelakuan dan aktivitinya dianggap oleh kerajaan asing itu boleh mendatangkan keburukan.

10. Maklumat Harga
a) Harga yang ditunjukkan ialah harga semasa pada masa penerbitan.
b) Maklumat lawatan dan senarai harga merupakan sebahagian daripada brosur atau mana – mana iklan dan tertakluk kepada perubahan dan pengesahan akhir dari pihak TTSB.
c) Harga tertakluk kepada pertukaran yang disebabkan oleh kenaikan tambang kapal terbang, kos pengangkutan lain, kadar hotel, kadar pertukaran mata wang asing, cukai kerajaan dan sebagainya. Oleh itu, TTSB berhak menaikkan harga dengan syarat ia memberitahu anggota pelancongan dengan sewajarnya sebelum atau selepas pengesahan pakej atau pelancongan di buat.

11. Insuran Perjalanan
a) Semua Ahli Pelancongan digalakkan membeli insurans perjalanan untuk melindungi diri mereka daripada sakit, kehilangan wang, pembatalan, kelewatan penerbangan atau kehilangan bagasi.
b) Pakej telah termasuk perlindungan insurans AXA Smart Traveller Hajj & Umrah Covid-19
c) Pihak Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan atau menanggung liabiliti bagi apa-apa perbelanjaan, bayaran ganti atau bayaran balik tambang pelancongan jika mana-mana Anggota Pelancongan (sebelum penerbangan, semasa lawatan atau sewaktu ketibaan pulang) didapati:
i) Positif Covid-19
ii) Kontak Rapat

d) Pihak Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan atau menanggung liabiliti bagi apa-apa perbelanjaan, bayaran ganti atau bayaran balik tambang pelancongan jika negara yang dilawati mengenakan sekatan kemasukan pelancong asing.
e) Semua Ahli Pelancongan diwajibkan membeli insurans perjalanan untuk melindungi diri mereka daripada Covid19. Pihak syarikat hanya membekalan insuran takaful berkelompok perjalanan asas seperti yang diwajibkan oleh kerajaan.

12. Penggunaan Imej, Foto dan Video
a) TTSB semasa lawatan berkumpulan umrah atau ziarah boleh mengambil beberapa foto, individu atau kumpulan dan/atau, menghasilkan rakaman video, di sini selepas dirujuk sebagai “Bahan Pemasaran” untuk tujuan berikut tetapi tidak terhad kepada:
i) Pemasaran Laman Web
ii) Brosur atau risalah
iii) Kempen Media Sosial termasuk Facebook, Instagram, Blog
iv) Media Elektronik – contoh Televisyen

b) Ahli Pelancongan dengan ini bersetuju dan memberi kebenaran kepada TTSB untuk penggunaan “Bahan Pemasaran” sedemikian yang mungkin menggambarkan rakaman imej dan video mereka.